عنوان:

ستوني شكار بي حاشيه

کد:1060600021
زمان تقریبی تولید:0
قیمت: ( رجشمار )
تعداد مشاهده:725
بارکد
نقاش
ستوني شكار بي حاشيه

  • مشخصات
  • نقشه
  • مواد
  • خدمات قبل
  • ضمانت خرید
  • اطلاعات فنی
  • شب نما
مشخصات:
اندازه:-213.3*-613.3
گره:2133 * 6133
رجشمار:
رنگبندی:
نوع نقشهدرصد ارزش افزوده
شماره اي0
شطرنجي20
چرخيده3
صوتي4
موادرجشمارقیمت(تومان)

دستمزد: 0
مقاط: 1090.1
قبال: 934.4

محبوب ترین
سرویس چندتکه
جدیدترین ها
پیشنهاد شانه کوب