عنوان:

گريزپا 3تيكه

کد:1060500009
زمان تقریبی تولید:0
قیمت: 6900000(تمام ابريشم رجشمار 70)
تعداد مشاهده:3509
بارکد
نقاش
گريزپا 3تيكه

اين طرح در3سايز تعريف شده 60*90 80*125 100*150 سانتي متر ودراينده طيفهاي ديگري گذاشته مي شود

  • مشخصات
  • نقشه
  • مواد
  • خدمات قبل
  • ضمانت خرید
  • اطلاعات فنی
  • شب نما
مشخصات:
اندازه:100*150
گره:1000 * 1500
رجشمار:70
رنگبندی:
نوع نقشهدرصد ارزش افزوده
شماره اي0
شطرنجي20
چرخيده3
صوتي4
موادرجشمارقیمت(تومان)
تمام ابريشم706900000

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

دستمزد: 0
مقاط: 1
قبال: 107.1

محبوب ترین
سرویس چندتکه
جدیدترین ها
پیشنهاد شانه کوب