عنوان:

وان يكاد تذهيب

کد:1030100014
زمان تقریبی تولید:0
قیمت: 350000(تمام ابريشم رجشمار 70)
تعداد مشاهده:1505
بارکد
نقاش
وان يكاد تذهيب

  • مشخصات
  • نقشه
  • مواد
  • خدمات قبل
  • ضمانت خرید
  • اطلاعات فنی
  • شب نما
مشخصات:
اندازه:55*30
گره:550 * 300
رجشمار:70
رنگبندی:
نوع نقشهدرصد ارزش افزوده
شماره اي0
شطرنجي20
چرخيده3
صوتي4
موادرجشمارقیمت(تومان)
تمام ابريشم70350000
كرك 3لا ابريشم50280000
كرك معمولي ابريشم46231000

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد

1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750   تومان

2: چله  نخي 9 لا 12 لا  هر خانه   350   تومان

3: اجرت چله  كشي  هر  خانه 500     تومان

4: ابزار بافت هر دست 18000    تومان

5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي

2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان

3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان

4:


4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بازار و بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا، اشباع شدن بازار و ...

دستمزد: 0
مقاط: 13.7
قبال: 11.7

محبوب ترین
سرویس چندتکه
جدیدترین ها
پیشنهاد شانه کوب