عنوان:

تركيبي از آيات

کد:1030100005
زمان تقریبی تولید:0
قیمت: 753000(تمام ابريشم رجشمار 70)
تعداد مشاهده:873
بارکد
نقاش
تركيبي از آيات

ديگر طيف هاي "آيات تركيبي وان يكاد و آيه الكرسي" در آينده

  • مشخصات
  • نقشه
  • مواد
  • خدمات قبل
  • ضمانت خرید
  • اطلاعات فنی
  • شب نما
مشخصات:
اندازه:70*50
گره:700 * 500
رجشمار:70
رنگبندی:
نوع نقشهدرصد ارزش افزوده
شماره اي0
شطرنجي20
چرخيده3
صوتي4
موادرجشمارقیمت(تومان)
تمام ابريشم70753000
كرك 3لا ابريشم50580000
كرك معمولي ابريشم46437000

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان


4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بازار و بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا، اشباع شدن بازار و ...

دستمزد: 0
مقاط: 29.1
قبال: 2

محبوب ترین
سرویس چندتکه
جدیدترین ها
پیشنهاد شانه کوب